شرایط و ضوابط ارائه خدمات اختصاص یافته به اعضای کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس:

در شرایط و ضوابطی که در ادامه بیان می شود، "باشگاه یوونتوس" به باشگاه فوتبال یوونتوس اشاره دارد که دفتر مرکزی آن در نشانی خیابان دروئنتو ۱۷۵ - تورین کد مالیاتی ۰۰۴۷۰۴۷۰۰۱۴ قرار دارد و "عضو کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس" به افرادی اشاره دارد که به کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس ملحق شده اند که بخشی از پروژه است و کارت عضویت رسمی یوونتوس خود را از کانون رسمی هواداران باشگاه خریداری کرده اند و کانون رسمی هواداری هزینه اشتراک آنها را ارسال کرده است.

 

عضو کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس می تواند از خدمات ذیل استفاده نماید:

 • کارت عضویت کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس
 • تخفیف ۱۰ درصدی در تمام فروشگاه های باشگاه یوونتوس با ارائه کارت عضویت کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس
 • تخفیف ۱۰ درصدی برای بیش از سه بار استفاده تا تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۹ در وبسایت https://store.Juventus.com معتبر است.
 • تخفیف ۱۰ درصدی برای خدمات در J-Medical (لطفا فهرست خدمات را در وبسایت https://jmedical.eu ملاحظه کنید؛ تخفیفها با سایر آفرها ترکیب نخواهد شد)
 • نرخهای خاص برای بازدید از استادیوم آلیانز، موزه باشگاه یوونتوس و تور شهری
 • احتمال خرید کالاهای اختصاصی کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس
 • احتمال خرید کارت عضویت باشگاه یوونتوس (کارت هواداران سابق) از کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس مخصوص خود
 • خدمات خرید بلیط بازی ها از طریق کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس مخصوص خود
 • اعضایی که بلیط های فصلی دارند می توانند صندلی خود را برای یک بازی خاص در بخش بلیط فصلی من از طریق کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس مخصوص خود، مجددا به فرد دیگری بفروشند.
 • اعضایی که بلیط های فصلی دارند، همچنین امکان ثبت چهار خدمت –بجای سه خدمت- را در بخش بلیط فصلی من دارا می باشند.
 • گزینه ارائه درخواست و دعوت شدن برای مسابقاتی خاص

 

هر گونه تغییر خدمات در آفر، مانند دسترسی به پیش رزرو، آفرهای خاص و خدمات مازادای که ممکن است توسط کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس یا اشخاص ثالث / شرکای باشگاه یوونتوس تامین شود که باشگاه یوونتوس با آنها می تواند توافقاتی انجام دهد (شرکتهای تحت توافق) از طریق وبسایت www.Juventus.com در بخش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس و یا از طریق کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس آن عضو یا آدرس ایمیل ارائه شده توسط آن عضو، با آن عضو کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس ارتباط برقرار خواهد شد و بشکل مورد تایید در قبل و بعد درنظر گرفته خواهد شد.


و ...

 

قبل از ارائه درخواست کارت عضویت JOFCI حتما مطالعه کنید:

شرایط و ضوابط کارت عضویت JOFCI

اطلاعاتی در مورد نحوه پردازش داده های شخصی

 

قبل از ارائه درخواست کارت باشگاه یوونتوس حتما مطالعه کنید:

فرآیند گردآوری داده ها

شرایط و مندرجات برای استفاده از کارت یوونتوس

 

قبل از ارائه درخواست رزرو بلیط بازی ها حتما مطالعه کنید:

آیین نامه مقرراتی برای انتقال بلیط های پذیرش به مسابقات فوتبال